Crass, BZ-brigaden och Sune Studs och Grönlandsrockarna