Med Peru ubu, Iggy Pop, Stiff Little Fingers, Liket Lever, Rough Trade, The Baiters, Dag Vag, och Besökarna