Med TT-Reuter, Suiouxie and the Banshees (på Rainbow) och Razzia.