Med Avskum, Totalitär, Svart Parad, Scenrapport Västtyskland, Disaccord och Barsebäcksmarchen.